motu traveler frontale
motu traveler inclinata
motu traveler fronte retro lato
motu traveler frontale
motu traveler inclinata
motu traveler fronte retro lato

Motu Traveler MKIII Interfaccia Audio Firewire

Interfaccia audio firewire per PC o MAC con 4 ingressi microfonici, 8 input, 8 output e connessioni digitali

690,00 

Guide e Download